تبلیغات
PSYCHOLOGIST

PSYCHOLOGIST

آدمها اگر به خدا اعتقاد قوی (یقین) داشته باشند ؛ زندگی آنها به کمال مطلوب می رسد .

داشتن انتظارات نامعقول از كودك :

والدینی كه انتظارات نامعقولی از كودكان خود دارند اغلب زمانی كه از دستیابی به آنها ناامید می‌شوند بسیار مایوس می‌گردند. یاس و ناامیدی والدین از چشم كودكان حساس مخفی نمی‌ماند. دانستن این كه آنها والدینشان را خشنود نكرده‌اند باعث می‌شود كه كودكان مضطرب و دارای تنش شوند و این احساس خود را به صورت خام حركتی یا رفتار ناهماهنگ منعكس سازند.

بد رفتاری با كودك : بدرفتاری و بی توجهی به كودك از طریق اضطراب شدید ، تنش عضلانی، خشكی وضعیت جسمانی یا خام حركتی در رفتار حركتی خودشان می دهد.

 بدكار كردی‌های مغزی : فلج مغزی را امروزه فلج مخ می‌گویند.

 فلج مغزی، نقض ذهنی ، صرع ، اختلالات رفتاری فزون جنبشی و مشكلات بینایی ، شنوایی و ادراكی جزء بد كاركردیها‌ی مغز است و در نهایت خام حركتی.

 اختلالات عصبی حركتی :

اختلالاتی كه به واسطه صدمات دوران بارداری ـ زایمان ـ خروج نوزاد یا دوره‌های اولیه كودكی اتفاق افتاده

 اختلالات تشنجی :

 تشنج‌ها یا حمله ها، به علت عدم تعادل در پتانسیل الكترونیكی مغز ایجاد می‌شوند كه موجب تخلیه شدید نرونی و دیگر مسائل بالینی می‌گردد.

 اختلالات تكانشی : گروهی از مشكلات رفتاری وجود دارد كه زیر عنوان اختلالات تكانشی زیاده جنبشی مطرح می‌شود. این مشكلات ممكن است از بدكار كردی عضوی مغز یا پیش آیند‌های ژنتیكی ناشی شود. مثل ADHD

 در مقابل كودك فزون جنبشی ، كودك كم جنبشی قرار دارد كه مشخصا در كشیدگی عضلانی نقصان دارد و رفتارش سست و بی حال است. در مردودی این مشكل‌ها نوعی ناتوانی در برون داد مناسب انرژی وجود دارد.

 بدكارکردیهای خفیف نظام عصبی :

 بدكاکردی خفیف نظام عصبی توصیفی کلی از گسترده‌ای از وضعیت‌هاست و بسیاری از ویژگی‌های موجود در مقوله نشانگان بدكار كردی خفیف مغز را دارد.

 اختلالات موجود در فرایند‌های تفكر، تخیل ، یادگیری ، حافظه ، گفتار ، زبان ، توجه ، ادراك ، رفتار هیجانی ، هماهنگی عصبی ، عضلانی، خواندن و نوشتن و حساب با تفاوت در رسیدن به سطوح عقلی متفاوت ، نا همانگی رشدی و فرایندی فیزیولوژیك مرتبط با تحصیل را تحت این عنوان ذكر می‌كنند.

 نشانگان یك سویگی یا نشانگان برتری جانبی : این كودكان دارای علائمی هستند كه در یك طرف بدن دیده می شود افزایش یا كاهش بازتابها و ضعف یك طرفه در یك عضو مشخص می‌شود. بزرگترین مشكلات حركتی در فعالیت های عضلات بزرگ و برخی اوقات در ایجاد هماهنگی حركتی ظریف ظاهر می‌شود.

 نقص در مغز : نقص در مخچه و قطعه‌های آهیانه ای مغز می‌تواند درجات گوناگون از مشكلات تعادلی و خام حركتی را به وجود آورد.

 نشانگان كودك خام حركت :

  -1  عقب ماندگی حركتی 2 – بی مهارتی مادرزادی 3ـ فلج مغزی خفیف 4 ـ در قدیم به آنها كودن‌های حركتی گفته می شد.

 كودك خام حركت :

1 ـ زیاد زمین می‌خورد.

 2ـ با اشیاء تصادم می‌كند.

 3ـ كوفتگی زیاد دارد.

 4ـ اشیاء را می‌اندازد.

5ـ نمی‌تواند مانند كودكان عادی در بازی‌های مستلزم فعالیت جسمی بازی كند.

6ـ در بالا رفتن.

 7ـ پریدن.

 8ـ پرت كردن مشكل دارد.

9ـ با كودكان كوچكتر از خودبازی میكند.

10 ـ اگر پسر باشد ترجیح می‌دهد با بازی‌های  ملایم دخترانه بازی كند.

 11ـ در ترسیم و كپی مشكل دارد 11 ـ اعتماد به نفس پایینی دارد.

12ـ زیاد دعوا می‌كند

13ـ در بستن دكمه‌های لباس و بستن بند كفش مشكل دارد.

14ـ تكیه بیش  از حد بر اطلاعات بینایی در مقایسه با اطلاعات حسی عمیق

15ـ ناهماهنگی در ارتباط با جنبه‌های مختلف حركتی

 


18 تا 26 ماهگی

حرکات درشت/ تحرک

 دویدن، چمباتمه زدن و بالا رفتن از وسایل

 حرکت با وسایل راندنی بدون استفاده از پا (مثلا ماشین کودکان)

 شوت کردن توپ به سمت جلو

 پرتاب توپ به سوی هدفهای بزرگ

 پرش با دو پا

 بالا و پائین رفتن از پله ها

حرکات ظریف/ دستکاری

 تکمیل چهار تا پنج قطعه از پازل

 ساخت برج (مثلا با چهار مکعب)

 نگه داشتن مداد رنگی با نوک انگشتان و کشیدن شکلهای ساده (خطوط صاف یا مدور)

 نخ کردن دانه های تسبیح

 آغاز استفاده از ابزار ساده (برای مثال چکش پلاستیکی)

 مشارکت در تکالیف چند بخشی

 ورق زدن کتاب

 نکته بسیار مهم : صرف اتفاق افتادن حرکت ،پروسه رشد حرکتی کامل نمی شود، حرکت کامل حرکتی است بصورت ظریف با تسلط و کنترل کامل انجام شود و پختگی ومهارت آن محسوس باشد.

تعریف خام حرکتی(clumsy):

 دست پا چلفتی حرکتی ، صدمه حرکتی ودستپاچلفتی جسمی برای تشریح این اختلال  به کار می رود .

 ترکیبات آپراکسی رشدی و اختلال درکی حرکت  جهت تعریف اختلالات  رشدی بهره برده می شود.

 در سال 1994در کنفرانس کودکان خام حرکت(clumsiness)اصطلاحآ به این لغت  اختلال هماهنگی  پیشرونده هم می گویند.

 خام حرکتها را هم دانش آموزان کم توان حرکتی هم می گوییم .

 کودک خام حرکت  کودکی است که دارای مشکلات یادگیری حرکتی است و هنگام انجام یک فعالیت حرکتی که معمولا از او انتظار می رود ،رفتار حرکتی ناموزون و بی کفایتی از خود نشان می دهد.

 سبب شناسی:

 علل خام حرکتی چیست؟

 به این سوال به راحتی نمی توان پاسخ داد

 حرکت ماهرانه ازدرهم بافته شدن ظریف مولفهای فیزیولوژیک و روانشناختی پیچیده شکل می گیرد.

 عوامل بسیار زیادی در رشد کودک موثر است عوامل فرهنگی ،سن،جنس،رسش وتجربیات گذشته .......

 قبل از پرداختن به علل اولیه خام حرکتی جسمانی اصطلاحات ،نقص،ناتوانی و معلولیت تعریف و مشخص شود.

 نقص : از هم گسیختگی عملکرد طبیعی ارگانیزم است.

 ناتوانی : آن گونه انحرافات جسمانی اطلاق می شود و میتوان از آن توصیف بالینی به عمل آورد.

 محدودیت های که از ناتوانی ایجاد می شود ممکن است فرد را از رسیدن به تمام توانایی های بالقوه اش باز دارد و این همان معلولیت است.

 نکته : بسیاری از عواملی که منجر به عقب ماندگی ذهنی ،اختلالات رفتاری عضوی،صرع،و فلج مغزی می شوند می توانند در ایجاد خام حرکتی جسمانی هم موثر باشند.در بسیاری از موارد بد کارکردهای دستگاه اعصاب مرکزی و عقب ماندگیهای رشدی و رسش منجر به خام حرکتی جسمانی می شود.

 علل ایجاد خام حركتی

 عوامل مربوط به مادر


1. مادرانی كه سابقه زایمان‌های غیر طبیعی دارند نسبت به مادرانی كه زایمان‌های طبیعی دارند احتمال بیشتری برای داشتن كودكان با نقص حركتی دارد.
  .2احتمال تولد فرزندی با نقص عصبی شناختی در مادران زیر 16 سال یا بالای 36 سال كه اولین فرزند خود را به دنیا می آورند یا مادرانی كه دارای سن بیشتر از 40 سال كه دارای كودكان متعدد هستند بیشتر است. 

3. مادران قد بلندتر به علت اینكه اضافه وزن كمتری دارند نسبت به مادران قد كوتاتر كه اضافه وزن بیشتری دارد برای نوزادان خود خطرات كمتری ایجاد می‌كنند.

4  .اختلالات عضوی شامل دیابت شیرین ـ اختلالات غدد داخلی در مادر می‌توانند به حاملگی‌های مخاطره آمیز و نقایص رشدی شدید منجر شود.

.5 عفونت ویروس ـ به خصوص  ‌سرخجه  ، سرخك ، آنفولانزا ـ نقش مهمی

6. مصرف داروهای مجاز یا غیر مجاز

.7 مادری كه مورفین یا هروئین معتاد است

8. استفاده زیاد از آنتی بیوتیك‌ها  ـ استفاده زیاد از ویتامین D  استفاده زیاد از آسپرین  ـ سیگار ـ فشار بالای مادر

  .9استفراغ‌های مداوم مادر نیز می‌تواند باعث كاهش وزن كودك از دست دادن آب بدن و ناراحتی‌های كبد در مادر و عقب ماندگی در رشد ورسش جنین می‌شود.

 .10زایمان‌های چند قلویی 

عوامل مربوط زایمان : نحوه به دنیا آمدن كودك ـ زمان به دنیا آمدن كودك

عوامل روانی ـ اجتماعی رشد : هر گاه مادری به طبقه اجتماعی ـ اقتصادی پایین تعلق داشته باشد و بدون ازدواج و به صورت ناخواسته حامله شده باشد یا دارای اختلالات هیجانی یا روان پزشكی یا مشكلات الكلسیم یا اعتیاد به مواد مخدر باشد احتمال این كه جنین دارای نقص باشد بسیار است و در جامعه هم این كودك مورد قبول واقع نمی‌شود.

 عوامل روانی اجتماعی و خام حركتی جسمانی : اغلب خام حركتی از بد كاركردی‌های عصبی فیزیولوژیك و روان شناختی به وجود می آید.

 


 تعریف حرکت:

 نقش حركت در زندگی كودكان قابل توجه است زیرا رشد و تكامل كودك با پیچدگیهای او ارتباط دارد هر چه انسان تكامل می یابد تواناییهای حركتی او پیشرفته تر می شود.حركت برای هر كودكی لذت بخش بوده و مهارتهای حركتی برای او اطمینان بخش است.

 وقتی كودك توانایهای حركتی را یاد میگیرد عوامل زیادی مانند شناخت ،رشد بدنی ، حالت آمادگی بدن ،مهارتهای پیش نیاز،تنوع سطوح ،مهارت ،انگیزه وهدف چونگ (1990)

در زندگی كودك پیش از رفتن به مدرسه رشد مهارتهای حركتی نقش اساسی در یادگیری بعدی دارد عدهای از محققین (كفارت ،كتمن،بارك) معتقدند یادگیری حركتی مبدأ هریادگیری است و فرایندهای ذهنی عالی ترپس از رشد مناسب سیستم حركتی و سیستم ادراكی و همچنین پیوندهای ارتباطی میان یادگیری حركتی و ادراكی به وجود می آید.درحقیقت ابتدائی ترین پاسخهای رفتاری كودكان از نوع حركتی است كودك با كمك این رفتارهای حركتی به درك خود ودنیای اطراف نایل می شود و این تجارب حركتی زیر بنای آگاهی ها و یادگیری های او را فراهم می كند ودر دوران كودكی آمیختگی و پیوستگی فعالیتهای حركتی و ذهنی بسیار بالا است. می توان تا حدود زیادی ریشه رفتارهای ذهنی تكامل یافته تر را نیز در یادگیری حركتی جستجو كرد . رشد عصبی و عضلانی كودك پایه لازم جهت رشد و تكامل فزاینده فعایت روانی – حركتی وی را فراهم می سازد و با توسعه سیستم عصبی عضلانی رشد مهارتهای حركتی و توانائی های حركتی پایه جدا باش(دانیل دی،ویلیامزای،سینكلر،(1990)

 رفتارهای اولیه در نوزادان در درجه اول به وسیله بازتاب ها کنترل می شود.کنترل ارادی فعالیت حرکتی،ارتباط مستقیمی با رسش دارد.کنترل ارادی بدن والگوهای حرکتی بسیار هماهنگ که برای جابه جایی ضروری است  به تدریج از همین بازتابها به وجود می آید.

 دانشمندان معتقدند بسیاری از بازتابها نظیرتنفس ،خمیازه کشیدن ،عطسه کردن و مکیدن برای ادامه حیات ضروری است.

 بازتابها تحت تاثیرساقه مغز و نخاع است و هنگامی که کودک کنترل بیشتری بر اعضاءخود پیدامی کند ،مغز میانی وقشرمخ جایگزین مراکز قبلی می شود.در این حالت کودک دیگر از صورت یک موجود کاملازمین گیربه موجودی تبدیل می شود که قادر است خود را به وضعیت قائم تغییر شکل دهد.

 تعریف حرکت: به عمل و تغییر اطلاق می شودو هر حرکت ساده تغییردر قسمتی از بدن یا کل بدن است ،از نظر کالبد شناسی چون بخشهای مختلف بدن حرکت می کنند.

 حرکاتی مانند بازتابی ،کششی،ساده ،ترکیبی ،پیچیده،ظریف،زمخت،و غیره در یک یا چند اندام به طور منفرد یا همزمان تقسیم می شود

 مراحل رشدی حرکتی کودکان 0 تا 6 ما هه

- حرکات درشت/ تحرک

 بلند کردن سر (3 تا 4 ماهگی)، بلند کردن تنه در حال دمر (4 تا 6 ماهگی)، نشستن با تکیه بر دستها

 بازی کردن (بالا و پائین تکان خوردن) در حالت ایستاده با حمایت والدین

 غلتیدن از یک مکان به مکان دیگر

حرکات ظریف/ دستکاری

 رشد گرفتن صحیح اشیاء

 استفاده از الگوهای گوناگون گرفتن

 حفظ اشیاء با دست و به دهان بردن آنها

 انتقال اشیاء از یک دست به دست دیگر

 بررسی دقیق اشیاء با چشم

 بازی با دستها در خط وسط

تا 12 ماهگی

حرکات درشت/ تحرک

 نشستن مستقل

 غلتیدن از یک مکان به مکان دیگر

 آمدن به وضعیت نشسته به صورت مستقل

 چرخیدن در وضعیت نشسته

 ایستادن با حمایت

 بازی کردن در حالت ایستاده و تکیه بر یک چیز

 چهار دست و پا رفتن در ابتدا بر روی شکم و سپس روی چهار اندام (10 ماهگی)

 راه رفتن با گرفتن یک شخص یا چیز (12 ماهگی)

- حرکات ظریف/ دستکاری

 در دهان گذاشتن وسایل بازی

 دسترسی صحیح و مستقیم به وسایل بازی

 بازی با وسایل بازی در خط وسط و انتقال آنها بین دستها

 زدن اشیاء به یکدیگر برای ایجاد صدا

 تکان دادن وسایل بازی در هوا

 رها کردن وسایل بازی به داخل جعبه

 غلتاندن توپ به سوی بزرگسالان

 گرفتن اشیاء کوچک با نوک انگشتان

 اشاره کردن به اشیاء با انگشت اشاره و استفاده از آن برای اکتشاف وسایل بازی

 استفاده ناشیانه از اشیاء

12  تا 18 ماهگی

حرکات درشت/ تحرک

 نشستن روی صندلی کوچک

 بازی کردن در حالت ایستاده

 راه رفتن، به حالت چمباتمه نشستن و برداشتن اسباب بازی از روی زمین

 بالا رفتن و نشستن روی صندلی بزرگسالان

 پرتاب سریع و با قدرت توپ

 کشیدن اسباب بازی حین راه رفتن

 آغاز دویدن

 بالا رفتن از پله ها حین گرفتن نرده یا دیوار با یک دست

 هل دادن و کشیدن جعبه یا وسایل بازی بزرگ روی زمین

حرکات ظریف/ دستکاری

 نگه داشتن مداد رنگی، خط خطی کردن

 نگه داشتن دو اسباب بازی در یک یا دو دست

 رها کردن اسباب بازی به داخل جعبه، حتی جعبه کوچک

 روی هم قرار دادن مکعبها و جا دادن وسایل بازی در جای مربوط به خود (قرار دادن تکه ها روی صفحه)

 تلاش برای ساخت پازل

 باز و بسته کردن جعبه وسایل بازی

استفاده از دو دست حین بازی، با یک دست شئ را نگه می دارد و با دست دیگر آنرا دستکاری می کند.


نوشته ای از : اِرما بومبک
اگر می توانستم یک بار دیگر به دنیا بیایم
کمتر حرف می زدم و بیشتر گوش می کردم
دوستانم را برای صرف غذا به خانه دعوت می کردم
حتی اگر فرش خانه ام کثیف و لکه دار بود
و یا کاناپه ام ساییده و فرسوده شده !
در سالن پذیرایی ام ذرت بو داده می جویدم و
اگر کسی می خواست که آتش شومینه را روشن کند
نگران کثیفی خانه ام نمی شدم !
پای صحبت های پدر بزرگم می نشستم
تا خاطرات جوانی اش را برایم تعریف کند
و در یک شب زیبای تابستانی پنجره های اتاق را
نمی بستم تا آرایش موهایم به هم نخورد
شمع هایی که
به شکل گل رز هستند و مدتها بر روی میز جا خوش کرده اند
را روشن می کردم
و به نور زیبای آنها خیره می شدم
با فرزندانم بر روی چمن می نشستم بدون آنکه نگران
لکه های سبزی شوم که بر روی لباسم نقش می بندند
با تماشای تلویزیون کمتر اشک می ریختم
و قهقهه خنده سر می دادم و با دیدن زندگی
بیشتر می خندیدم
هر وقت که احساس کسالت می کردم در رختخواب
می ماندم
و از اینکه آن روز را کار نکردم فکر نمی کردم
که دنیا به آخر رسیده است
هرگز چیزی را نمی خریدم
فقط به این خاطر که به آن احتیاج دارم
و یا اینکه ضمانت آن بیشتر است .
به جای آنکه بی صبرانه در انتظار پایان نه ماه بارداری
بمانم هر لحظه از این دوران را می بلعیدم
چرا که شانس این را داشته ام که بهترین موجود جهان را
در وجودم پرورش دهم و معجزۀ طبیعت را
به نمایش بگذارم

وقتی که فرزندانم با شور و حرارت مرا در آغوش می کشیدند
هرگز به آنها نمی گفتم: بسه دیگه حالا برو پیش از
غذا خوردن دستهایت را بشور،
بلکه به آنها می گفتم دوستتان دارم
اما اگر شانس یک زندگی دوباره به من داده می شد
هر دقیقه آن را متوقف می کردم ،
آن را به دقت می دیدم ، به آن حیات می دادم
و هرگز آن را پس نمی دادم !!!
 


 

یكی از اساتید دانشگاه  خاطره جالبی را كه مربوط به سالها پیش بود نقل میكرد:

 
"چندین سال قبل برای تحصیل در دانشگاه سانتا کلارا کالیفرنیا، وارد ایالات متحده شده بودم،
سه چهار ماه از شروع سال تحصیلی گذشته بود كه یك كار گروهی برای دانشجویان تعیین

شد كه در گروه های پنج شش نفری با برنامه زمانی مشخصی باید انجام میشد.

دقیقا یادمه از دختر آمریكایی كه درست توی نیمكت بغلیم مینشست و اسمش كاترینا بود پرسیدم كه برای این كار گروهی تصمیمش چیه؟

گفت اول باید برنامه زمانی رو ببینه، ظاهرا برنامه دست یكی از دانشجوها به اسم فیلیپ بود.

پرسیدم فیلیپ رو میشناسی؟

كاترینا گفت آره، همون پسری كه موهای بلوند قشنگی داره و ردیف جلو میشینه!

گفتم نمیدونم كیو میگی!

گفت همون پسر خوش تیپ كه معمولا پیراهن و شلوار روشن شیكی تنش میكنه!

گفتم نمیدونم منظورت كیه؟

گفت همون پسری كه كیف وكفشش همیشه ست هست باهم!

بازم نفهمیدم منظورش كی بود!

اونجا بود كه كاترینا تون صداشو یكم پایین آورد و گفت فیلیپ دیگه، همون پسر مهربونی

كه روی ویلچیر میشینه...

این بار دقیقا فهمیدم كیو میگه ولی به طرز غیر قابل باوری رفتم تو فكر،

آدم چقدر باید نگاهش به اطراف مثبت باشه كه بتونه از ویژگی های منفی و نقص ها چشم

پوشی كنه...

چقدر خوبه مثبت دیدن...

یك لحظه خودمو جای كاترینا گذاشتم ، اگر از من در مورد فیلیپ میپرسیدن و فیلیپو

میشناختم، چی میگفتم؟

حتما سریع میگفتم همون معلوله دیگه!!

وقتی نگاه كاترینا رو با دید خودم مقایسه كردم خیلی خجالت كشیدم...چقد عالی میشه اگه ویژگی های مثبت افراد رو بیشتر ببینیم و بتونیم از نقص هاشون چشم پوشی كنیم"


 
 

In Life, Do not Forget ...

To travel

 

...To read


...To be a child

 

.....To be creative
 

...To have a friend


...And...you've got another way of seeing
 

...To ... visit friends/ relatives more often
 

...To enjoy...


...To have a sense of humor


...To love a song


...To love life
 

...TO LOVE!!!
 
اگر سفر نكنی،
اگر كتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نكنی.
به آرامی آغاز به مردن می‌كنی
 
زمانی كه خودباوری را در خودت بكشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو كمك كنند.
به آرامی آغاز به مردن می‌كنی

اگر برده عادات خود شوی،
اگر همیشه از یك راه تكراری بروی،
اگر روزمرّگی را تغییر ندهی،
اگر رنگهای متفاوت به تن نكنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نكنی.
تو به آرامی آغاز به مردن میكنی

اگر از شور و حرارت،
از احساسات سركش،
و از چیزهایی كه چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر می‌كنند،
دوری كنی.
تو به آرامی آغاز به مردن می‌كنی

اگر هنگامی كه با شغلت‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نكنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نكنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی،
كه حداقل یك بار در تمام زندگیت ورای مصلحت‌اندیشی بروی.

امروز زندگی را آغاز كن!
امروز مخاطره كن!
امروز كاری كن!
نگذار كه به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نكن
 


سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را خدمت تمامی خوانندگان وبلاگم تبریک عرض می نمایم .

بیایید در سال 1392 :

خوبی ها را جمع کنیم
بدی ها را کم کنیم
دوستی ها را ضرب کنیم
و غصّه ها را تقسیم ...!سلام به دوستان وبلاگ خوان
آزمون ورودی دوره دکتری سال 1392 درتاریخ صبح وبعد از ظهر جمعه 91/12/18 حوزه تهران و رشته امتحانی مجموعه روانشناسی توسط سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه تربیت بدنی تهران برگزار گردید که سومین سال که این آزمون برگزار گردید و برعکس پارسال که سؤالات مخصوصا آمار خیلی آسان بود امسال طراح سؤالات آمار فکر کرده بودند که برای اساتید آمار سؤال طرح می کنند.و بقیه سوالات تخصصی هم بیشتر بازی با کلمات بود تا سؤالات اطلاعات سنج و افراد شرکت کننده معترض بودند که با این سؤالات اصلا برای چه خواندند و بعد از دفترچه سؤالات تخصصی و کلی اتلاف وقت دفترچه سؤالات استعداد تحصیلی را دادند وسر 90 دقیقه جمع کردند و واقعا آفرین که استعداد را برخلاف پارسال که بعد از ظهر ودر آخر دادند صبح دادند که مغز خسته نباشد. و نهار در سلف با التماس و با کلی بی نظمی خوردیم و بعد از 4 ساعت علافی رفتیم سرآزمون زبان که نمره منفی هم نداشت حاظر شدیم که از پارسال آسان تر بود.
با تشکر از مسئولین برگزار کننده امید داریم آزمون ورودی دکتر متمرکز برگزار گردد.1- چیزی نخرید!
بیشتر این بچه ها رو خونواده هاشون روزانه اجاره میدن. پولی که به اونها میدین و تموم کردن چیزایی که دستشونه باعث نمیشه اونا رو زودتر بفرستن خونه. به محض تموم شدن یه بسته چسب یکی دیگه میدن که بفروشه.
2 - بهشون بی اعتنایی نکنین!
نادیده نگیرینشون. بی اعتنا نباشین. راتونو نکشین و نرین. شیشه ماشین رو ندین بالا. این کارا باعث میشه اون بچه با تنفر از اجتماع برگ بشه. صبور باشین و توضیح بدین که اون وسیله رو لازم ندارن. خشونت به خرج ندین. اون بچه بزرگ میشه و این خشونت رو به جامعه برمیگردونه.
 
3- براشون دلسوزی الکی نکنین.
اگه کاری از دستتون بر نمیاد الکی بچه رو گیج نکنین. سوال الکی نپرسین که مجبور بشه دروغ بگه. اونها خانواده دارن اما مجبورن دروغ بگن. نگین دوست داری بچه من بشی؟ این جور حرفها آزار دادن روانیه بچه هاست.
 
چه کاری از دستمون بر میاد
 
1- بهشون خوراکی بدین.
اکثر این بچه ها سو تغذیه دارن براشون خوراکی های مقوی بخرین و بهشون بدین و مطمئن بشین که میخورن. مثلا بسته کوچیک شیر یا موز، ساندویچ گوشت یا مرغ. نارنگی یا پرتقال. اگه بهشون پول بدین ازشون میگیرن. چیزی بدین که باعث بشه بدنشون تو این سرما مقاومت بیشتری داشته باشه و مریض نشن. لباس بهشون ندین چون ازشون میگیرن و وادارشون میکنن با لباس کم تو خیابون باشن که مردم دلشون بسوزه.
 
2- مثل یک فروشنده باهاشون برخورد کنین.
نذارین ازتون گدایی کنن. اگه داره التماس میکنه توضیح بدین که باید جنسش رو ببینین که آیا لازم دارین یا نه. یادتون باشه که شما مددکار اجتماعی نیستین و کاری هم از دستتون در همون لحظه بر نمیاد پس صبور باشین و سعی کنید لااقل مثل یک انسان با اون بچه برخورد کنید.
 
3- از کلمات مودبانه استفاده کنین.
این بچه ها چیزی غیر از فحش و کلمات زشت و جمله هایی که مناسب سنشون نیست نمیشنون. باهاشون با احترام برخورد کنین تا همیشه تو ذهنشون بمونه که اجتماع دشمن اونها نیست.
 
4- به نزدیکترین کیوسک پلیس برید.
نگید که فایده ای نداره چون داره! اگر میزان گزارشات مردمی از جایی تعدادش بالا باشه اونها از بهزیستی تقاضای واحد جمع آوری متکدیان میکنن. در حال حاضر بهزیستی این امکان رو داره که بتونه بعضی از این بچه ها رو به عنوان بد سرپرستی از خونواده هاشون بگیره. ( میتونید توی گزارشتون بگین که میترسید از این بچه ها سواستفاده جنسی بشه) اونها وظیفه دارن که گزارش شما رو ثبت کنن.
 
به بنیاد کودک کمک کنید یا بنیادها و موسسات مشابه. اونها سالانه از هزاران کودک کار حمایت میکنن

به این شكل شاید قدم كوچكی برای بهبود اوضاع اونها برداشته بشهمکان : سالن همایش های برج میلاد
زمان :دوازدهم اسفند سال 91 ساعت :8
همایش هفت شهر ماندگاری (تجلیل از خانواده شهدا منطقه 2 )، به میزبانی  شهرداری منطقه2  با اجرای برنامه تلاوت قرآن کریم ، پخش سرود ملی ، سخنرانی مهندس عابد ملکی  دبیر همایش(شهردار منطقه 2) ، پخش کلیپ ها و تله تئاتر های شهرهای ماندگاری، سخنرانی سرداررحیم صفوی مشاور عالی فرماندهی کل قوا ،مداحی حاج صادق آهنگران ورونمایی از پورتال شهدا و تندیس شهداتوسط شهردار محترم تهران  جناب آقای دکترقالیباف واهدای لوح تقدیر به خانواده شهدایی چون شهید اشرفی اصفهانی و مهدی باکری ( درمراسم حضور نداشتند)و غلامحسین افشردی( درمراسم حضور نداشتند) و.... برگزار گردید.
از میهمانان افتخاری همایش جناب آقای دکتر قالیباف  شهردار محترم تهران ،سرداررحیم صفوی مشاور عالی فرماندهی کل قوا و...   نیز در همایش حضور داشتند.ومراسم با کنترل وکیفیت عالی مسئولین برگزارگردید ودر انتها پذیرایی نهار برگزار گردید ولی هیچ کدام از مسئولین برای نظارت بر پذیرایی نهار نماندند و پذیرایی بسیار نامطلوب و بد اجرا گردید و بسیاری از جمعیت نهار نخورده رفتند .
امیدوارم مشئولین محترم شهرداری منطقه 2 در اجرای برنامه های خود که با ادعای اعتلای فرهنگ برگزار می کنند مراعات قول هایی که به مردم می دهند را هم داشته باشند.


مکان : سالن همایش های برج میلاد
زمان :پنجم اسفند سال 91 ساعت :8
همایش جشنواره تسنیم ، به میزبانی امور بانوان شهرداری تهران با اجرای برنامه تلاوت قرآن کریم ، پخش سرود ملی ، سخنرانی خانم دکتر معدنی پور دبیر همایش ، پخش کلیپ مفهومی  تسنیم، میزگرد با موضوع ابتکارات جامعه محور بانوان مناطق شهرداری ،و.... برگزار گردید.
از میهمانان افتخاری همایش جناب آقای دکتر ایازی معاونت اجتماعی وفرهنگی شهردار ، سخنگوی شهردار و سرکار خانم دکتر مشیر مشاور محترم شهردار در زمینه بانوان  نیز در همایش حضور داشتند.


مقدمه:

مدیریت و برنامه ریزی در حوزه بانوان ، در کلانشهری چون تهران که روز به روز در حال گسترش بوده و زمینه ها و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن مدام در حال تغییر هستند، برای اینکه کارآمد و اثر بخش بوده و قادر به مدیریت تحول فرهنگی و اجتماعی باشد ، به نوآوری و انعطاف پذیری نظری ، ساختاری و برنامه ای نیاز دارد .

این انعطاف پذیری باید به گونه ای باشد که نظام مدیریت و برنامه ریز ی حوزه بانوان شهر تهران و بویژه شهرداری تهران را در مواجهه موثر با نیازها ، مسائل و چالش های نوشونده شهر تهران ، چابک و کارآمد ساخته و امکان ادغام اجتماعی بانوان و نیز بهبود وضعیت و کیفیت زندگی آن ها را فراهم نماید .

برای این منظور ، یکی از اولین ومهمترین گام ها برای کارآمد سازی نظام مدیریت و برنامه ریزی بانوان این است که مبتنی بر اولویت های محلی و به عبارتی الگوی آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای و محلی بانوان باشد که در شناسایی و تعیین این اولویت ها ، خود بانوان نیز مشارکت ویژه ای داشته باشند . گام مکمل دیگر نیز این است که زیر ساخت ها و ظرفیت های لازم برای طراحی و پیاده سازی برنامه ها و خدمات مناسب برای بهبود وضعیت زنان از طریق مشارکت خود آن ها وجود داشته باشد.

اکنون که در قالب سیاست محله _ محوری ، و با استقرار و توسعه سراهای محله ، زمینه های ساختاری لازم برای مشارکت نهادینه بانوان و ذینفعان محلی حوزه بانوان در نظام مدیریت و برنامه ریزی این حوزه بوجود آمده است ، فعالیت مناسب و کارآمد خانه های تسنیم می تواند زمینه های موثری برای ارتقاء کیفیت زندگی بانوان در سطح محلات شهر تهران را فراهم نماید.

نگاهی به سوابق مدیریت شهری و نیز شواهد مربوط به همیاری های اجتماعی شهروندان نشان می دهد که تجارب و ظرفیت های متعدد در مواردی گمنام و کشف نشده ای در بین شهروندان و در سطح مناطق و محلات وجود دارند که شناسایی ، توانمند سازی و هدایت آنها می تواند در جهت هم - افزایی برای بهبود وضعیت زنان درسطح محلات موثر باشد.

بر همین اساس ، به منظور شناسایی و معرفی قابلیت ها و توانمندی های بانوان در زمینه همیاری های اجتماعی محلی و با هدف شبکه سازی گروه های همیاری و فعالیت های داوطلبانه بانوان در سطح محلات و جریان سازی برای ترویج و ترغیب مشارکت های محلی در بین بانوان ، جشنواره تسنیم برگزار می شود.

 

اهداف و ضرورت:

اداره کل امور بانوان ، طی 2 سال متوالی ، طرح های اجتماع – محور بهبود وضعیت زنان را در مناطق شهرداری تهران به اجرا در آورده و دستاوردهای گسترده ای را در این زمینه کسب کرده است که از جمله آن ها ، مشارکت گروه های محلی بانوان در شناسایی مسائل خود و طراحی و اجرای برنامه ها به منظور بهبود وضعیت شان می باشد. از طرف دیگر ، با شکل گیری خانه های تسنیم در سراهای محلات شهر تهران ، ظرفیت تازه ای جهت استمرار طرح های اجتماع – محور ایجاد شده است.  برهمین اساس ، برگزاری مجموعه جشنواره های تسنیم می تواند هم زمینه ای برای معرفی خانه های تسنیم و ارتقاء کارایی آن ها باشد و هم می تواند بستری برای استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های کانون ها و گروه های همیاری اجتماعی بانوان در سطح محله و معرفی قابلیت های آن ها باشد.

برای این منظور ، جشنواره تسنیم با اهداف ذیل فعالیت های خود را شروع کرده است:

 • فراهم سازی زمینه ها و سازوکارهای لازم برای کشف و شکوفایی استعدادهای بانوان در سطح محلات
 • آموزش و توانمندسازی بانوان ، کانون ها و گروه های همیاری اجتماعی بانوان
 • گسترش شبکه های همیاری اجتماعی بانوان محلات
 • زمینه سازی برای تبادل نظر و تجربیات در جهت دستیابی به راهکارهای بهبود وضعیت زنان در سطح
 • بسترسازی برای ارتقاء کارایی و اثر بخشی خانه های تسنیم در استفاده از ظرفیت های کانون ها  و گروه های همیاری اجتماعی محلات در طراحی و اجرای برنامه های مربوط به بانوان


از جمله مهمترین برنامه های آموزشی كه در مراكز پیش دبستانی ارائه می گردد میتوان از موارد ذیل نام برد:
. شناخت اعضای بدن و اعضای حركتی                    
. تقویت گفتار و ادای صحیح كلمات           
. شناخت اشیاء ، زمان و طبیعت    
. شناخت پیام ها ، اشكال و وسایل  
. برقراری ارتباط با دیگران

. برنامه های علمی و عملی آموزشی كه بر مشاهده و بازدید ، آموزش زبان فارسی ، ریاضیات مقدماتی ، مفاهیم ابتدایی علوم و اعتقادات مذهبی مشتمل می گردد.
. فوق برنامه های آموزشی كه بر صنایع دستی ، خمیر بازی ، بریدن و چسباندن اشیاء ، نقاشی ، بازیهای فكری ، قصه گویی ، شعرخوانی و تمرینات بدنی مشتمل می گردد.


همه افراد هیجان‌هایی چون عشق و محبت، كینه و نفرت، غم و شادی، خشم و ترس و شگفتی را تجربه كرده‌اند. اینها هیجان‌هایی هستند كه در زندگی اهمیت فراوانی دارند و نه تنها در خوشبختی افراد مؤثرند بلكه در سلامت حافظه و نیروی عقل و ادراك نیز تأثیر می‌گذارند، به تجربه‌های افراد معنا می‌بخشند، در داوری درباره اشخاص و اشیاء دخالت می‌كنند و در تصمیم‌گیری و نحوه عملكرد افراد نفوذ انكارناپذیری دارند. (ریو، 1995، سیدمحمدی، 1378) هیجان‌هایی كه افراد احساس می‌كنند ناشی از ارزیابی اطلاعات است كه این ارزیابی شامل شناخت یا پردازش اطلاعات رسیده از محیط، بدن، حافظه فرد، تمایل به پاسخگویی به شیوه خاص و ملاحظه نتایج اعمالی كه ممكن است از حالت هیجانی بدست آیند می‌باشند. (شاكتر[1] و سینگر[2]، 1962، محی‌الدین بناب، 1375) هیجان‌ها زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و به آن رنگ و جلوه خاصی می‌بخشند، هیجان‌های مثبت از قبیل: عشق یا محبت و اشتیاق می‌توانند روزگار ما را سرشار از لذت و هیجان‌های منفی از قبیل: ترس، افسردگی و خشم می‌توانند درون ما را مملو از ترس و وحشت و روزگار ما را سخت و طاقت‌فرسا سازند. (فرجی، 1371) بنابراین افكار و شناخت فرد در تعیین اینكه چه هیجان‌هایی برانگیخته خواهد شد نقش اساسی ایفا می‌كنند و پس از ارزیابی موقعیت سبب و اكنش‌ هیجانی می‌گردند. (اكمن[3]، 1992)، لیپر[4] (1970) به نقل از محی‌الدین بناب (1375)، معتقد است كه تقریباً همه رفتارهای ادامه‌دار و هدف‌گذاری افراد رنگ هیجانی دارد و براساس نظریه فروید (1949) به نقل از خداپناهی (1376)، رفتارهای هدف‌گرا به وسیله انگیزه‌ها ایجاد می‌شوند و فرد را برای رسیدن به رضامندی و آسودگی به تلاش وادار می‌كنند. در واقع هیجان‌ها انرژی انگیزه‌ها را فراهم می‌كنند. (تام كینز، 1981ـ1970، محی‌الدین بناب، 1375) و شناخت‌ها، انگیزه را ایجاد می‌كنند. (لویسكی و همكاران، 1992، خداپناهی، 1376) هنگامی كه هیجان‌ها و انگیزه‌ها تعامل یابند سبب تحریك‌شدگی ادامه دادن فعالیت، تسهیل یادگیری، كمك به ایجاد یادگیری و حل مسأله گردند. (لیپر، 1920، خداپناهی، 1376) و زمانی كه هیجان‌ها با شناخت تعامل یابند سبب افزایش آگاهی مشخص می‌شوند. (باور[5]، 1981، قاسم‌زاده، 1379) چگونگی تعامل انگیزش با هیجان و تعامل هیجان با شناخت موضوع هوش هیجانی[6] را مطرح می‌سازند. (مایر و سالووی[7]، سكاكی، 1382) در واقع هوش هیجانی توانایی‌شناسایی هیجان‌ها و پایه استدلال حل مسأله است و در بردارنده ظرفیت درك هیجان‌ها، كنترل و هدایت هیجان‌ها است. (باور، 1981، قاسم‌زاده، 1379)

هوش هیجانی شامل ویژگی‌هایی مثل توانایی تهییج و برانگیختن خود، استقامت و پایداری در برابر شكست، از دست دادن روحیه، واپس‌رانی افسردگی و ناامیدی در هنگام تفكر، همدلی و محبت و امید داشتن است. افرادی كه توانایی استفاده درست از هیجان‌های خود را دارند می‌توانند از اضطراب قابل پیش‌بینی برای برانگیختن خود جهت بهتر آماده شدن استفاده كرده و بر مسائل فائق آیند. (گلمن، 1995، پارسا، 1380).

 [1] Schachter, S.

[2] Singer, J.S.

[3] Eikmam.

[4] Leeper,R.W.

[5] Bower.

[6] Emotional Intelligence.

[7] Mayer, J and Salovey.P.


گفتار درمانی کودکان

یادگیری زبان یکی از حساس ترین و در عین حال شیرین ترین مراحل زندگی کودک است، درست وقتی کودک اولین کلمات را بر زبان می آورد، شور و شوق پدر و مادر به اوج خود می رسد و آن ها خشنود از توان کودک برای بیان کلمات و اصوات می کوشند او را برای حرف زدن بیشتر تشویق کنند. واقعیت این است که این مرحله از زندگی کودک نیز بسیار حیاتی و مهم است و توجه نکردن به مشکلاتی که ممکن است رخ دهد می تواند تبعات بسیاری در پی داشته باشد.

بسیاری از والدین با مشکلاتی نظیر تاخیر در تکلم کودک، لکنت زبان و نداشتن تمرکز و توجه در کودک خود روبه رو شده اند و به شیوه های سنتی برای رفع این مشکل اقدام کرده اند. همان شیوه هایی که در گذشته رایج بود مانند خوراندن تخم کبوتر و یا جوشانده های گیاهی برای باز شدن زبان کودک و امثال این ها.اما آیا مشکلات گفتاری کودک به شیوه های سنتی قابل رفع است؟ آیا راه دیگری برای کم کردن عوارض این مشکلات که ممکن است تا دوران بزرگسالی ادامه پیدا کند وجود ندارد؟ چگونه می توان اختلالات گفتاری کودکان را شناسایی کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوالات بهتر است ادامه مطلب را بخوانید.

گفتار درمانی چیست؟

برای آشنایی با این رشته که در دانشگاه های علوم پزشکی تدریس می شود از سعیده احمدی کارشناس ارشد گفتاردرمانی کمک گرفتیم. وی درباره این رشته تحصیلی می گوید: کار اصلی در این رشته آسیب شناسی گفتار و درمان است و در واقع کارشناسان گفتار درمانگر به ارائه خدمات به مردم می پردازند.کار یک گفتار درمانگر ارزیابی اختلال گفتاری، تشخیص و درمان است. کارشناسان این رشته واحدهای مختلفی از جمله آناتومی سر و گردن، بیماری های مغز و اعصاب، آسیب شناسی های گفتار و زبان را می گذرانند. هم چنین بررسی اختلالات گفتاری ناشی از شکاف کام، لکنت، اختلالات تلفظی و اختلال در خواندن و نوشتن بر عهده گفتار درمانگرهاست.خوب است بدانید که بیشتر بچه هایی که به Dyslexia مبتلا هستند، دیر به حرف می آیند آن ها پس از رفتن به مدرسه به خاطر کسب نکردن مهارت های لازم گفتاری نمی توانند همانند همسالان خود در مدرسه موفق باشند. آن ها اغلب نمی توانند کلمات را بخش کنند و تبحر کافی در گفتار و زبان ندارند. به همین دلیل بیشتر در یادگیری حروف و نوشتن کلمات دچار مشکل می شوند.گفتار درمانگرها همچنین می توانند به افرادی که از تارهای صوتی خود بد استفاده می کنند مثل راننده ها و معلمان کمک کنند.

آن ها اغلب پس از ارجاع به متخصص گوش و حلق و بینی تحت درمان قرار می گیرند، اکثر این افراد دچار نودول تار صوتی یا پولیپ هستند که با تمرینات گفتاردرمانی قابل رفع است.گاهی اوقات هم در صورت بزرگ بودن سایز نودول بیمار نیاز به جراحی پیدا می کند.احمدی ادامه می دهد: در مبتلایان به سرطان حنجره و پس از انجام عمل برداشتن حنجره، گفتار درمانگرها به آن ها آموزش می دهند که از هوایی که در مری حبس می کنند برای ایجاد صوت و گفتار استفاده کنند. همچنین بچه های کم شنوا نیز پس از گرفتن سمعک به فارغ التحصیلان گروه شنوایی ارجاع می شوند و سپس توسط گفتاردرمانگرها تحت درمان قرار می گیرند. بچه های کم شنوا اغلب چون صداها را نمی شنوند، صداها و محرک های صوتی را نمی شناسند و نمی دانند باید نسبت به آن ها واکنش نشان دهند. به این ترتیب پس از آمادگی اولیه برای شناسایی صداها و تمایز قائل شدن بین آن ها و تشخیص صداهای محیطی و گفتاری، گفتار درمانگر به کودک در تولید اصوات و ادای کلمات کمک می کند. اغلب این کودکان چون از محیط اطراف قادر به یادگیری نیستند از نظر جمله سازی و بیان کلمات و حروف مشکل دارند و گفتار درمانگر روی تمام اجزای زبان با آن ها کار می کند و تلاش می کند ارتباط کلامی کودک با اطراف را فراهم کند.

همچنین در مورد افراد بزرگسالی که در اثر سکته یا ضربه مغزی دچار مشکل گفتاری و یا درک گفتاری می شوند، برخلاف تصور عموم، خانواده ها باید به این افراد که فقط توانایی گفتاری و یا درک زبانی را از دست داده اند احترام بگذارند زیرا آن ها از نظر عقلی و درک و فهم دچار مشکل نشده اند. عامه مردم متاسفانه تصور می کنند فردی که دچار ضربه مغزی شده و توانایی زبانی اش را از دست داده حتما دچار ضایعات مغزی شده ،عقلش را هم از دست داده است. خوب است بدانید گفتار درمانگرها می توانند به این افراد کمک کنند و پس از ارزیابی اولیه تحت درمان قرار می گیرند. داشتن سواد و اطلاعات زبانی و پرحرف بودن می تواند به درمان این بیماران کمک شایانی کند

لکنت زبان

لکنت زبانی که به صورت مکث، گیر و تکرار حروف هنگام گفتار بروز پیدا می کند از علائم لکنت است. لکنت اغلب در کودکان ۵/۲تا ۶ ساله خودش را نشان می دهد و به ندرت در کودکان بالای ۶ سال بروز پیدا می کند و اغلب با یک شوک که می تواند ترس، شادی غیرمنتظره، هیجان اضطرابی باشد آغاز می شود.احمدی در توصیف لکنت توضیح می دهد: معمولا وقتی بچه شروع به گفتن جملات پیچیده می کند لکنت آغاز می شود. برای همین است که اغلب والدین می گویند بچه من خوب حرف می زد اما چشمش کردند! در صورتی که لکنت درست وقتی کودک شروع به پیچیده حرف زدن می کند، آغاز می شود. درست مثل راه رفتن کودک که در ابتدا بارها به زمین می افتد تا یاد می گیرد بدون زمین خوردن راه برود، لکنت هم نتیجه پیشرفت زبانی کودک است زیرا گفتار عملی بسیار پیچیده و حاصل هماهنگی دقیق بین بخش زبانی در مغز و بخش های حرکتی اندام های گفتاری است.

بنابراین کودکی که می خواهد حرف بزند باید پس از انتخاب واژه ها در قسمت گیج گاهی مغز، آن ها را به قسمت جلوی مغز ببرد و الگوی حرکتی کلمات را بریزد. یعنی قسمت های زبان و حنجره باید تکان بخورد تا کلمه ادا شود. از این رو است که می گوییم همه بچه ها گاهی دچار ناروانی طبیعی می شوند که نگران کننده نیست. والدین باید هوشیار باشند که فرصت کافی به کودک برای اتمام کلمه یا جمله بدهند. او را سرزنش نکنند و از هول کردن او بپرهیزند. به چشم های او نگاه کنند و او را مطمئن کنند که وقت کافی برای شنیدن حرف های او دارند، گاهی افکار در ذهن کودکان علت لکنت است و این زمانی است که کودک حرف برای گفتن دارد اما دامنه لغتش برای بیان آن ها پایین است، هرچه دامنه لغت کودک بیشتر شود احتمال لکنت زبان او کمتر می شود.


 • کل صفحات:4  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 •   

همه پیوندها