تبلیغات
PSYCHOLOGIST - فصل 1 کتاب مصاحبه مؤثر به روش گام به گام

PSYCHOLOGIST

آدمها اگر به خدا اعتقاد قوی (یقین) داشته باشند ؛ زندگی آنها به کمال مطلوب می رسد .

خلاصه فصول 1 14 کتاب مصاحبه موثر به روش گام به گام

فصـــل اول :

-گوش دادن و کمک کردن به مراجعان که انکار و احساسات خود را در مورد وقایع زندگی بیان کنند، پایه و اساس کار است.

-کمک کردن به مراجعان تا معانی جدیدی در وقایع زندگی خود بیابند و حتی شاید شرح و تفسیر جدیدی بر آنچه بر آنان گذشته است، بنگارد-بازپردازی سرگذشت بخش مهمی از فرآیند مصاحبه است

-در نهایت، مراجعان باید در مورد وقایع زندگی خود دست به اقدامی بزند.

-وظیفه مصاحبه­ گر، مشاور یا درمانگر این است که به مراجعان کمک کند تا رفتارهای جدید زیستن را در جهان فوق مدرن امروز پیدا کنند.

*خلاصه کتاب گام به گام

-سرگذشت: به مراجعان گوش دهید و به آنها کمک کنید تا شرح حالشان را بیان کنند.

-بازپردازی سرگذشت: به مراجعان کمک کنید تا درباره زندگی و دنیای خود با دیدگاههای نو بیندیشد.

-عمل: به مراجعان کمک کنید تا برای تحول زندگی خود آنچه را ضروری است انجام دهند

*مبنای مفاهیم کتاب گام به گام

-مبنای این کتاب مبتنی بر ساخت گرایی و ساخت گرایی اجتماعی است

*نظریه­های تعیین کننده در ایجاد اندیشه­های اصلی ساخت گرایی

-نظریه روایت

-نظریه فوق مدرن

*گامهایی جهت روشن سازی فرایند مصاحبه

-میراث فرویدی

-انقلاب راجری

*میراث فرویدی

زیگموند فروید بنیانگذار روان درمانی است.

-قبل از او، ایده­ای عمومی از کارکرد روانی ذهن وجود نداشت

-آموزش روانکاری شامل نظارت بر مصاحبه و مباحث نظری درباره آن بود و به جزئیات بین درمانگر و مراجع در جلسه می­گذشت توجهی نداشت

-آموزش مبتنی بر آن چیزی بود که مصاحبه­گر از مصاحبه به خاطر می­آورد.

*انقلاب راجری

-بانفوذترین روان درمانگر عصر جدید، کارل راجرز می­باشد.

-اولین کسی است که به ضبط مصاحبه­های خود پرداخت و آنها را به طور گسترده در اختیار متخصصان قرار دارد.

-نوشته­هایی راجرز بین نظریه­ها و متن مصاحبه­های واقعی تعادل ایجاد می­کند.

-راجرز نه تنها می­گفت که چه کاری انجام می­داد، بلکه تبیین­هایی را نیز مطرح می­کرد و همزمان با ارائه نظراتش، به نظرات دیگران نیز گوش فرا می­داد.

-راجرز در پایان حیات حرفه­ای خود، فعالانه درگیر کار گروهی، تلاش برای صلح و قدرت مشخص بود.

-میراث راجرز، میراث گوش دادن است

-او یک برنامه آموزشی سه مرحله­ای ارائه داد که برای آموزش مهارتهایی بود که به زعم او برای اقداماتدرمانی سازنده مهم بودند

1-او به دانشجویان پیشنهاد می­کرد که به نوار مصاحبه مشاوران و مدرسانان مجرب گوش دهد

2-آنان می­خواست که به مشاهده مشاوران مجرب که مصاحبه می­کنند بپردازند

3-سرانجام دانشجویان تحت نظارت مشاوارن کارآموزده به انجام مصاحبه می­پرداختند

*بسط میراث گوش دادن

-وقتی مراجع وارد اتاق می­شود و داستان و یا موضوعی را مطرح می­کند، باید بتوانیم آنقدر خوب گوش کرده باشیم مشکلات را درک کرده باشیم

-باید برای مراجع مشخص شود که در حین موضوع چند شکل مطرح سند و برای او نام ببریم.

-اما باید مشکلات را اولویت بندی کنیم

-براساس، اولویت­ها همراه با مراجع تصمیم گرفته­ شود و مشکل را موضوع جلسه درمان قرار دهیم و دنبال کنیم ومواظب باشیم در حین جلسه درمان به حاشیه نرویم بعد از حل یک مشکل با توافق مراجع و به مشکل و موضوع بعدی رسیدگی خواهد شد.

-در نتیجه درگام نخست، باید تمام داده­های مهم را سازمان ببخشیم و سرگذشت مراجع را ترسیم کنیم.

-در یک مصاحبه امور زیادی به طور همزمان در حال وقوع است مهم ان است که به مراجع گوش دهیدو از زاویه دید او به موضوع بنگرید.

-همچنین مهم است که از موقعیت در زمینه رفتار مراجع آگاه و آماده اقدام به عمل در زمان مناسب باشید

-اقدام اجباری و خیلی زودرس ممکن است مراجع نیازمند را فرار می دهد

-اقدام بر هنگام نیز ممکن است مراجع را در وضعیتی آسیب را رها کند

*مشاوره خرد و رویکرد تک مهارتی

-این کتاب بروش آموزش نظامدار مصاحبه­گر مشاور و درمانگر موسوم به مشاوره خرد یا آموزش خرد مبتنی است.

*رویکرد تک مهارتی:

-مشاوره خرد مدعی است که سوق دادن مفاهیم انتزاعی مصاحبه به سوی رفتارهای عینی فرایند یادگیری را تسهیل می­کند.

*تجربه کردن رویکرد تک مهارتی:

-رفتارهای غیرکلامی ما به اندازه رفتارهای کلامی و حتی بیش از آن نگرش صمیمی دهد لانه ما را منعکس می­کند. (طرز نشستن مصاحبه­گر بسیار در روند مصاحبه­ مهم است. اگر مصاحبه­گر تکیه دهد زمینه محیط برای همدلانه بودن ایجاد نمی­کند، در صورتی که نشستن رو به جلو و به طرف مراجع باعث صمیمی شدن و نشان دهنده علاقه و مصاحبه­گر است.

-فقدان تماس چشمی، پاها و دشستهای روی هم قرار گرفته و تکیه به پشت رفتارهای ویژه و قابل مشاهده­ای هستند که در اکثر فرهنگها شاید نتواند رابطه را در مصاحبه به خوبی ایجاد کند. اما همین حالات برای بعضی فرهنگها نشان اندیشمندی می­دانند پس باید به فرهنگ توجه داشت

*چهار زمینه که بر گوش دادن مراجع تاکید دارند شامل:

-تمرکز و پیگیری

-پرسشگری موثر

-انعکاس احساس

-انعکاس محتوا

-اولین کار شما این است که مراجع را ترغیب کنید سرگذشتش را، آنگونه که در ذهنش ساخته و پرداخته تعریف کند.

-اگر به این چهار زمینه به خوبی توجه نشود امکان کمی برای تغییر موثر وجود دارد

- فرق مصاحبه با نصیحتهای سطحی و پیش پا افتاده دوستان در این است که:

در مصاحبه، سرگذشت مراجع بدقت، صبورانه و به طور مسبوط تشریح می­شود.

*تمام رویکردهای نظری از خرده مهارتها بهره می­گیرند اما آنها را به صورت الگوهایی متفاوت به کار می برند

-مشاور دارای گرایش مراجع محوری به: افکار و احساسات شخص بویژه طی مصاحبه به کار می برند

-مشاور دارای گرایش شناختی-رفتاری به: رفتارهای خامی که مراجع درگیر آنهاست و آنچه درباره ان می­اندیشد توجه دارد

-مشاور دارای گرایش روان- پویایی به: تجربیات گذشته گوش فرا می­دهد و به همان نسبت به مقولات دیگر کمتر توجه و تمرکز دارد

-مشاور دارای دیدگاه چندفرهنگی: چگونگی ارتباط عوامل اجتماعی اعم از جنسیت، نژاد، قومیت و.. توجه دارد.

*مهارتهای عملی در بین رویکردهای نظری متفاوت است

-مشاور شناختی رفتاری به: شیوه سازمان بشخیدن به فرایند مشاوره توجه خواهد کرد و مایل است که اطلاعات و رهنمود ارائه دهد

-مشاور مراجع- محور از: به کارگیری این مهارتها اجتناب می­کند

-مشاور روان- پویایی به: تفسیر و تعریف تجربه مراجع از دیدگاه روان پویایی علاقه­مند است

-مشاور حامی حقوق زنان: غالباً مراجع را به سوی مسائل جنسیتی جامعه سوق می­دهد.

*یافته­ های پژوهشی درباره مهارتهای خرد

1-روش آموزشی، روایی سازی و پیش بین دارد: مهارتها را می­توان از طریق تاثیر سریع و قابل مشاهده آنها بر آموزنده­ها و مراجعان انها تعلیم داد.

2-مراجعان به مشاورانی که به آنها توجه می­کنند، بهتر و مثبت­ تر پاسخ می­دهند

3-نظریه­ های متفاوت الگوهای مهارتی متفاوتی به کار می­گیرند (مراجع محور اجرای بیشتری از مهارتهای انعکاس استفاده می­کنند، شناختی رفتاری بیشتر از مهارتهای علمی استفاده می­کنند

4-تفاوتهای جنسیتی بین فرهنگی در استفاده از مهارتها نقش دارد (زنان بیشتر از مهارت گوش دادن استفاده می­کنند بیشتر مایلند بپرسند)

5-چارچوب یادگیری گام به گام مصاحبه موثر راه مفیدی برای تعلیم مهارتهاست

6-تمرین مهارتها موجب دوام آنا خواهد شد.

*نگاهی کلی به مهارتها

1-تمرکز و پیگیری:

دقت شما را در به کارگیری مهارتهای کلی گوش دادن و توجه کردن- تماس چشمی و پیگیری کلامی و غیرکلامی افزایش می­دهد

2-پرسشگری موثر:

برشهای باز و بسته بپرسید و تشویق­های جزئی را به کار بگیرید همچنین از این طریق مراجع بهتر می­تواند خود را بیان می­کند

3-انعکاس احساس:

برای تشخیص و شناسایی درست عواطف مراجع به کار می­رود

4-انعکاس محتوا:

گوش دادن موثر نه تنها توجه کردن، پرسش کردن و هماهنگ شدن با عواطف مراجع نشان می­شود، لبکه مستلزم توانایی شنیدن و شناخت روشن محتوای اظهارات مراجع نیز می­یاشد

5-ایجاد سبک فردی:

ادغام کردن مهارتها و چگونگی بکارگیری آنها باعث می-شود که شما سبک فردی را برای خود انتخاب کنید

6-انتقال احساس و ابراز واکنش آنی:

گاهی مهم است که احساسات آتی خود را در جریان مصاحبه به مراجع نشان دهید.

7-مواجهه:

مواجهه شناسایی ناهماهنگی­ها و ناهمخواریها در رفتار مراجع است

8-خودآشکارسازی:

در بعضی مواردلازم است که مصاحبه­گر خود آشکارسازی می­کند اما این کار نباد وقت زیادی از مصاحبه را به خود اختصاص دهد

 9-ارائه اطلاعات:

تمام مصاحبه کنندگان ملزمند که گاهی اوقات اطلاعاتی را در اختیار مراجعان خود قرار دهند این کار ممکن است از طریق اظهارات جهت دهنده دستورالعمل، باز خورد، باز چارچوب دهی یا اظهارات اطلاع دهنده انجام شود

10-تفسیر:

به شما امکان می­دهد که به معانی ورای اظهارات مراجع بپردازید و انها را برای او بازسازی کنید

11-سازمان بخشی به اطلاعات و عمل:

به شما کمک می­کند که مصاحبه را به نحوی پیاده کنید که مراجع قادر باشد مسائل را مورد بررسی قرار دهد. گزینه­های موجود را درنظر بگیرید و خودش تصمیم گیری کند

12-جلب همکاری:

طبیعی است که مراجعان طی مصاحبه کمی ناراحت شوند یا از همکاری امتناع کند به کارگیری مهارتهای اساسی مصاحبه به شما کمک می­کند تا میزان این همکاری بیشتر شود

 13-جمع­بندی:

مهارتهای فوق را درهم تلفیق می­ کند.

*مباحث بین فرهنگی و جنسیتی در خلال مصاحبه

-تماس چشمی: نباد به صورت زل زدن باشد مدام و مستمر و البته با کمی مکث همراه باشد تماس چشمی بسیار مهم است، اما متناسب با نیازهای فردی و فرهنگی باید تعیین نماید.

-زبان بدن و فاصله فیزیکی:

حالت بدن باید طبیعی آرام و خالی از توجه علاقه نباشد، به حالت بدن و چهره باید متناسب با مطالب مورد بحث باشد فاصله فیزیکی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است 86درصد ارتباطات ما غیر کلامی است.

-پیگیری کلامی:

به مراجع گوش بدهید و کلمات او را حتی المقدور مستقیماً دنبال کنید.

-ابتدا گوش دهید بعد عمل کنید:

این گفته اساس کار در زمینه مشاوره و درمان است در مورد تمام مراجعان لازم است که قبل از نتیجه­گیری و اقدام، گزارش انان گوش فرا دهیم اما در مورد بعضی مراجعان لازم است سریعا عمل کنید و گرنه انها رااز دست خواهید داد. پس زمان گوش دادن و زمان عمل کردن مهم است و در مورد مراجعان با هم متفاوت است.
همه پیوندها