مشکلات احتمالی

یک مشکل بسیار معمولی تکذیب است که نسبت به یک فکر منفی هیچ مزیتی وجود ندارد. "آه، می دانم که غیر منطقی است. هیچ مزیتی وجود ندارد. نمی دانم چرا به انجام این کار ادامه می دهم".در اینجا درمانگر می بایست در برابر بررسی مزایای احتمالا پنهان برای بیمار مقاومت کند: " کارهای بسیار کمی وجود دارند که بدلیل اینکه هیچ مزیتی نمی بینیم آنها را انجام می دهیم. مثلا با وجودیکه مردم ممکن است ادعا کنند که سیگار کشیدن هزینه های بسیار زیادی دارد و هیچ مزیت واقعی وجود ندارد، افرادی که سیگر میکشند واقعا مزیت کوتاه مدتی را از سیگار کشیده کسب می کنند. این امر به آنها کمک می کند احساس بهتری داشته باشند، اشتیاق برای سیگار را دفع میکند. درمانگر می تواند از بیمار بخواهد تلاش کند منطقی نباشد- تلاش کند برای روان رنجور بودن وقتی که درباره مزیت احتمالی تفکر منفی تان فکر می کنید. مزایای احتمالی افکار منفی شامل اجتناب از آزردگی، رفتار ناامیدانه، شکست، خطر و ناراحتی هستند. مزایای احتمالی نگرانی شامل آمادگی داشتن، اجتناب از شگفتی ها و انگیزه دادن به خودتان هستند. گاهی در خواست از بیماران برای بستن چشمهایشان، تجسم مواجهه با انتخاب (مثلا رفتن به باشگاه سلامتی در برابر تماشای تلویزیون) و تفکر درباره تمامی دلایل و احساساتی که به این روش بدست می آورید، مفید است.

مشکل دیگر آنست که بعضی از مزایای یکی فکر یا رفتار منفی اندیشه کوتاه مدت، اثرات بسیار تشویق کننده ای را بصورت فوریت و پنهانی بودنشان ایجاد می کند. مثلا سیگار کشیدن، الکل نوشیدن، بیش از حد غذا خوردن و رفتار انفعالی ممکن است مزایای بلافاصله ای را با شدت زیاد بوجود آورد. بنابراین بیماران نیاز دارند تا پیامدهای منفی دراز مدت این افکار و رفتارها را بررسی کنند. هزینه های تغییر با پرداختهای در حال افزایش با گذشت زمان- استفاده از یک قیاس سرمایه گذاری ممکن است مفید باشد- در صف مقدم یا پیش تر هستند.

بررسی مراجعه به تکنیکهای دیگر

تکنیکهای مربوط به شامل استنباط افکار اتوماتیک، نزول عمودی، ایفای نقش در برابر فکر، و حدس زدن فکر هستند. تکنیکهای تجسمی می توانند  در استنباط دلایل برای شرکت نکردن در رفتاریا افکار مثبت مفید باشند.

 فرم

فرم2.2 (تحلیل هزینه- مزیت، صفحه 59).

فرم 2.2 تحلیل هزینه مزیت

پس از فهرست کردن هزینه ها و مزایای عقیده تان، دور مهمترین آنها خط بکشید. چرا این هزینه ها ویا مزایا مهم هستند؟آیا می توانید دیدگاهتان را به چالش بکشید که این هزینه ها و مزایا مهم هستند؟ یک عقیده جایگزین یک عقیده سازگارتر چیست؟ چگونه می توانید یک تحلیل هزینه- مزیت را درباره آن عقیده انجام دهید؟

 

:عقیده

مزایا                         هزینه ها

= مزایا                     = هزینه ها : نتیجه

: نتیجه گیریها             = مزایا هزینه ها