بدون شك همه كودكان مهارتهای زندگی را از بازی می آموزند . در عین حال كودكان اتیستیك نیاز به بازی و تعامل بیشتری با وسایل و مخصوصا افراد دارند . در مباحث قبلی بسیاری از خصوصیات رفتاری این كودكان را توضیح داده و در چند مورد به چگونگی رفتارهای والدین و اطرافیان به این كودكان پرداخته ام . حال در ذیل  به چند مورد از بازی هایی كه به آموزش و كسب مهارتهای جسمی ، ذهنی، اجتماعی ، شناختی و خودیاری این بیماران كمك می كند ، اشاره می كنم .

1-   خالی كردن بادكنك و رها كردن آن

2-   فوت كردن شمع

3-   نقاشی كردن

4-   بشین یا بچرخ ( به كودك می گوییم : بچرخ ؛ او می چرخد ؛ بعد می گوییم : بشین ؛ او می نشیند .

5-   پوشاندن صورت و نمایان كردن ناگهانی آن با صدا یا جملات جالب برای كودك

6-    كودك را در پتویی پیچیده و به بدن او فشارهای ملایمی وارد كنید . این كار به تقویت حسی او نیز كمك می كند .

7-   حرف زدن و صدادرآوردن در ظروف برای ایجاد اكو

8-   قلقلك دادن ( اگر كودك نیز یاد بگیرد كه شما را قلقلك بدهد ، تعامل بهتری صورت خواهد گرفت . )

9-   تكان دادن صندلی كه كودك بر روی آن نشسته است . ( هل دادن در چهار جهت و در هرجهت به مدت یك دقیقه )

10-گرفتن مچ پاهای كودك در حالت نشسته و كشیدن او بر روی زمین

11-لی لی حوضك

12-الان میام می خورمت

13- شكلكهای خنده دار درآوردن

14- تاب دادن و خواندن آوازهایی كه از نام كودك در آن استفاده می شود.

15- دنبال هم كردن

16-سواری دادن به كودك

17- با عروسك بعنوان موجود زنده با كودك صحبت كنید

18- با دست خود بعنوان عنكبوت كودك را دنبال كنید.

19-  تظاهر به اینكه می خواهید دماغ او را كنده و در جیب بگذارید.

20- رقص به همراه موسیقی و ثابت ماندن به طور خنده دار ، وقتی كه موزیك متوقف می شود .

21- با سر به شكم كودك به آرامی ضربه بزنید و صدا دربیاورید.

22- با پارچه ای سر خود را بپوشانید و از كودك كمك بخواهید.

23-  كودك را برقصانید.

24-به كودك بگویید : دستها بالا ؛ سپس او را قلقلك بدهید .

25-كودك را بغل كرده و به او بگویید : الان می افتی ؛ سپس تظاهر كنید كه او می خواهد بیفتد .

26-خانه ی كوچكی بسازید و درون آن بروید.

27-مخفی شوید و از كودك بخواهید كه شما را پیدا كند.

28-بر روی پای كودك بخوابید و ناگهان با وحشت از خواب بلند شوید .

29-بادكردن آدامس بادكنكی

30-هنگامی كه می خواهید به او خوراكی بدهید ، آن را بالا برده و همراه با صدا درآوردن ، به طرف دهان كودك ببرید.

31-از كودك بخواهید بینی شما را فشار دهد و شما صدای بوق دربیاورید.

32- از كودك بخواهید به شما غذا بدهد .

33-دستمال كاغذی را روی صورت خود قرار دهید و آن را فوت كنید تا به هوا برود.

34-بدن خود را به حالت پل دربیاورید و كودك از زیر شكم شما رد بشود .

35- از كودك بخواهید حركات بدن ، دستها ، پاها ، صورت ، دهان و زبان شما را تقلید كند . ( مثلا دستها را به روی گوشها بگذارید و بگویید : اینطوری كن . )

36-قسمتهای مختلف بدن كودك را ماساژ دهید و از او بخواهید او هم بدن شما را ماساژ دهد .

37-نور چراغ قوه را در جهات مختلف حركت دهید و از او بخواهید نور را دنبال كرده و سعی كند دست یا پایش را روی آن بگذارد.

38- مقداری نخود ، لوبیا و عدس را در كاسه ای بریزید و از كودك بخواهید هركدام را دانه دانه با انگشتان شست و اشاره برداشته در داخل بطری بیندازد.( سعی كنید بطری ای را انتخاب كنید كه دهانه اش تنگ باشد . )

39-مهره های رنگی را نخ كنید و از كودك بخواهید همانطور كه شما مهره های مختلف را رج می كنید ، او هم مثل شما رج كند . (مثال: یك نخ در دست شماست و نخ دیگر در دست كودك . اولین مهره ای كه شما نخ می كنید ، مكعب آبی است و دومین مهره مخروط زرد و سومین مهره كره ی سبز ؛ كودك نیز باید به همین ترتیب نخ كند و با گرفتن خوراكی مورد علاقه اش و یا هر نوع جایزه دیگر تشویق شود . )

40- انداختن و گرفتن توپ ( ابتدا با دو دست و سپس با یك دست )

41-  ضربه زدن به توپ آویزان با دست و پا

42- پرش جفت پا از ارتفاع كم و مانع كوچكی در روی زمین توسط كودك و به همراهی شما .

43- لی لی كردن و ضربه زدن به توپ با پایی كه در روی زمین است .

44-  همراه با كودك دست خود را روی دورتا دور دیوارهای اتاق  بكشید و همزمان صدا در بیاورید و این كا را تا تخلیه كامل ریه ها از هوا ادامه دهید . ( مثلا : آآآآآآآآ -  اییییییییییییییییییی - اوووووووووووووووووو...)

http://autism-ac.blogfa.com