از جمله مهمترین برنامه های آموزشی كه در مراكز پیش دبستانی ارائه می گردد میتوان از موارد ذیل نام برد:
. شناخت اعضای بدن و اعضای حركتی                    
. تقویت گفتار و ادای صحیح كلمات           
. شناخت اشیاء ، زمان و طبیعت    
. شناخت پیام ها ، اشكال و وسایل  
. برقراری ارتباط با دیگران

. برنامه های علمی و عملی آموزشی كه بر مشاهده و بازدید ، آموزش زبان فارسی ، ریاضیات مقدماتی ، مفاهیم ابتدایی علوم و اعتقادات مذهبی مشتمل می گردد.
. فوق برنامه های آموزشی كه بر صنایع دستی ، خمیر بازی ، بریدن و چسباندن اشیاء ، نقاشی ، بازیهای فكری ، قصه گویی ، شعرخوانی و تمرینات بدنی مشتمل می گردد.