سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را خدمت تمامی خوانندگان وبلاگم تبریک عرض می نمایم .

بیایید در سال 1392 :

خوبی ها را جمع کنیم
بدی ها را کم کنیم
دوستی ها را ضرب کنیم
و غصّه ها را تقسیم ...!