4 .    آرامش‌ بخش‌های خفیف مانند والیوم، باریتورات‌

آرامش عضلانی، تنش زدائی، منگی،خواب آلودگی،از دست دادن هماهنگی حسی - حركتی،وابستگی جسمی- روانی،

 مصرف بیش از حد :هنگامی كه با الكل مصرف شود،تشنج و مرگ

5 . كانابیس : ماریجوانا (گراس)، حشیش، روغنحش

ادراك قوی، مَنگی، اجتماعی شدن،از دست دادن جهت یابی،نقص در هماهنگی و حافظه كوتاه مدت، تصادف،تخریب بافت ریه،مصرف سنگین:

وابستگی، بیاشتهایی،تمركز حواس ضعیف،از دست دادن حافظه

6.    فن سیكلیدین  PCP (مواد با عملكرد مخلوط شده)  

یوفوری، احساس جداسازی و بیتفاوتی و احساس آسیب ناپذیری افزایش فشار خون و ضربان قلب،كرخی و بیحسی، تعریق، تهوع،گیجی، اضطراب، خشونت غیر قابل پیشبینی،

مصرف بیش از حد:آسیب جسمانی- روانی

7.    الكل   

آرامش، بازداری كم، مستی،اجتماعی شدن ،نقص در قضاوت و مهارتهای حركتی  ، تصمیمگیری ضعیف به خصوص راجع به رفتارهای جنسی و مصرف موادمخدر قوی، تصادف، مسمومیت الكل كه سبب حالت تهوع و سردرد میشود

مصرف طولانی مدت:الكلیسم، تخریب كبد، قلب، مغز و پانكراس و مرگ